gallery/image

SBB

Praktijk voor Mediation, Coaching & Training

SBB

COACHING

In verschillende levensfases kan het voorkomen dat je belemmeringen ervaart bij het oplossen van problemen en dat je flexibel zou willen omgaan met belemmerende gedachten en emoties. In een dergelijke situatie heb je behoefte aan concrete handvatten waarmee je meer controle krijgt over je (dagelijkse) leven en inzicht krijgt in de knelpunten die je ervaart op persoonlijk en/of professioneel vlak. Het voelt bevrijdend om persoonlijk leiderschap te verwezenlijken en weer grip te krijgen op je leven middels het bewust zijn van conditioneringen en overtuigingen en zodoende je mentale weerbaarheid te vergroten.

Tijdens coaching ervaar je de mogelijkheid om andere keuzes te maken vanuit je autonomie en authenticiteit. Het is een interessant proces waar je veel baat bij kan hebben in je leven. Ik vind het daarom altijd boeiend om mensen persoonlijk te begeleiden in deze bewustwordingsreis waarin je verlangen en gemis kunt voelen en benoemen. Waarbij je leert meer op jezelf te vertrouwen en je (weer) in contact komt te staan met jezelf. Deze 'reis' wordt mogelijk gemaakt middels het aanreiken van de benodigde en persoonlijke handvatten waarmee je je veerkracht leert te vergroten en te handelen vanuit zelfacceptatie en persoonlijke waarden. 

 

In alle rust en in een veilige setting maken we een zorgvuldige analyse van (onbewuste) voorkeuren in gedrag en bewuste en onbewuste (communicatie)patronen. Je kunt met coaching bereiken dat je je eigenwaarde bevordert, meer autonomie ervaart, een betere balans vindt tussen privé en werk en beter leert omgaan met conflicten door patronen te (h)erkennen. Je ontplooit je mogelijkheden door het maken van bewustere keuzes en effectiever te handelen. Zodoende heeft deze ontwikkeling als resultaat dat je positief naar de toekomst leert te kijken, waardoor je daadwerkelijk stappen durft te nemen.

 

Als zelfstandig gevestigd en door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) gecertificeerd coach en geregistreerd bij het Landelijk Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) coach en supervisor, ondersteun ik particulieren en professionals, zoals ondernemers, teams, managers, overheidsmedewerkers, leidinggevenden, artsen (in opleiding), medewerkers, bestuurders en organisaties. Ik ben aangesloten bij netwerkpartner TalentFirst (klik hier om te lezen) en gecertificeerd om met de DISC Talenten en Drijfverenanalyse (Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus) te werken. Ook werk ik met de ACT-methodiek (Analytical Competence Tool).

gallery/nobco-ts1546105188

Coaching gaat over je innerlijke kompas en hoe je daaraan invulling wilt geven. Het begint met het gezamenlijk formuleren en verhelderen van je veranderbehoefte. Voorbeelden van leerdoelen zijn:

 • Focus krijgen voor de doelen die je wilt behalen;
 • Persoonlijk leiderschap ontwikkelen;
 • ‘Work-life’ balans (her-)vinden;
 • Inspiratie ervaren en talenten benutten;
 • Omgaan met weerstand;
 • Omgaan met falen;
 • Leren loslaten en beter voor jezelf zorgen.

Na het bepalen van je leerdoel begeleid ik je naar de voor jouw gewenste situatie waarvoor je het begeleidingstraject met mij aangaat. 

Tijdens dit proces gaat het om de beweging naar binnen toe voor de innerlijke vitaliteit. Je leert onderscheid maken tussen wat je doet en wie je in essentie bent. Deze kennis kun je gebruiken om krachtiger uit het proces te komen, zowel als professional als in je (werk)relatie.

Teamcoaching optimaliseert de ontwikkeling en kwaliteit van afdelingen en groepen in werkverband. Als teamcoach begeleid ik jullie om onder andere:

 • De kennis van gedrag te vergroten;
 • De communicatie te verbeteren;
 • Feedback te geven en te ontvangen;
 • De individuele effectiviteit binnen organisaties te vergroten;
 • Talenten te benutten en deze stimuleren;
 • De impasse doorbreken.

Door inzicht te krijgen in bestaande (soms niet zichtbare) kwaliteiten, ontwikkelpunten, conflictstijlen en het zichtbaar maken van zowel bewuste als onbewuste patronen gaan we aan de slag om naar het gewenste resultaat van de groep en het bedrijf toe te werken, met oog voor elkaar én de groepsdynamiek. 

Van belang hierbij is dat ieder individu in de groep de ruimte krijgt (en neemt) om zelf evenredig en effectief bij te dragen aan het gewenste resultaat van de groep. De teamcoaching richt zich daarom zowel op het individu in de groep als op de groep als geheel, waarbij rekening wordt gehouden met ieders belang. 

Lees hier meer over Verandermanagement.

Een individueel coachingstraject duurt gemiddeld één uur van vijf tot acht sessies, afhankelijk van je leerdoel. Uitgangspunt is een uurtarief van € 125,- per uur exclusief BTW. Voor een traject kom ik graag na een (telefonisch) kennismakingsgesprek in overleg tot een passend tarief. 

 

Voor partnercoaching is het uitgangspunt een tarief van € 150,- per sessie exclusief BTW. Ook voor dit traject kom ik graag in overleg tot een passend tarief. Sessies met of zonder partner duren anderhalf uur. 

 

Teamcoaching worden aangegaan per dagdeel, mogelijk vermeerderd met voorbereidingsdagdelen of andere bijkomende werkzaamheden zoals die uit de opdrachtbevestiging blijken. Afhankelijk van de wensen en de omvang van het traject kom ik graag na overleg met een offerte op maat. 

 

Het tarief van een intervisiebegeleiding op locatie van tweeënhalf uur, bedraagt € 75,- exclusief BTW per persoon bij minimaal vijf deelnemende personen.

 

Voor de assessmentbegeleiding voor mediators bedraagt het tarief € 350,- exclusief BTW per dagdeel, waarbij een dagdeel drie uur omvat. Voornoemd tarief is exclusief de kosten van de acteur. Voor meerdere dagen maken we graag een passend tarief.

INDIVIDUELE COACHING

TEAMCOACHING

INTERVISIEBEGELEIDING

Naast ondersteuning voor groepen in samenwerking, begeleid ik samengestelde intervisiegroepen bij hun streven naar een verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling.

In een relatief korte tijd worden onderliggende gedragspatronen blootgelegd die in het werk een rol spelen. De intervisie draagt bij aan vakinhoudelijke deskundigheid en verbetert persoonlijk functioneren en samenwerking tussen collega’s door het bespreekbaar maken van patronen, kundigheid en overtuigingen.   

Als je wilt weten hoe ik jouw intervisiegroep kan begeleiden, dan kunt je contact opnemen om in een (telefoon)gesprek de mogelijkheden te bespreken.

PRAKTISCHE INFORMATIE & KOSTEN

gallery/coachstoelgeel
gallery/teamcoachinggeel

+31 (0)6 21 83 03 23

gallery/lin

KvK: 57642109

KvK: 57642109

+31 (0)6 21 83 03 23

KvK: 57642109

info@sbbpraktijk.nl

KvK: 57642109

Churchill-laan 205

1078 EC Amsterdam

Churchill-laan 205

1078 EC Amsterdam 

gallery/logo lvsc 200 dpi png

PARTNERCOACHING

In 2014 heb ik de opleiding tot integratief relatietherapeut afgerond met Emotionally Focused Therapie (EFT) als werkwijze. Naast individuele coaching ben ik ook bevoegd om partners, familieleden en vrienden te coachen die een conflict ervaren in hun relatie. Het doel is om onder mijn begeleiding de impasse te doorbreken en het gesprek (weer) op gang te brengen zodat je met elkaar de verbinding weer kunt aangaan. Ook als je niet met je partner komt dan kan ik je begeleiden als je soortgelijke problemen ervaart in jouw relatie. 

Bij coaching kan het naast de innerlijke positieve ontwikkeling ook om de beweging naar buiten toe gaan; je manier van communiceren gecombineerd met de bijkomende emoties en hoe deze uitwerking hebben op jezelf, jullie relatie en jullie omgeving. Deze combinatie kan je veerkracht vergroten en op een creatieve manier je belemmeringen in beweging brengen om je persoonlijke en professionele vermogen(s) te herkennen en te aanvaarden.

ASSESSMENTBEGELEIDING MEDIATOR

Voor de aankomende MfN-registermediator is na de Basisopleiding, kennistoets en voorbereiding het (video of live) assessment de laatste horde. Om tijdens het assessment niet voor (onaangename) verrassingen te komen staan, kun je voor assessmentbegeleiding opteren. In dit kader bied ik diverse coaching aan, waarvan de inhoud erop toegespitst is om je (ruim) voldoende voor te bereiden.

 

Mijn aanbod bestaat uit de volgende drie opties:

 • Een vaardigheidsdag;
 • Een meerdaagse intensieve voorbereidingstraining, in samenwerking met een ervaren assessment acteur inclusief een video opname;
 • Alleen een video opname.

Praktische informatie & Kosten

In overleg kan de DISC analyse worden gemaakt om jezelf of het team te versterken. Op deze manier krijg je inzicht in de manier van samenwerken en de voorkeuren aan de hand van persoonlijke kwaliteiten en effectiviteit. Ook geeft de analyse meer inzicht in de behoeftes, groei en drijfveren. Het DISC model geeft inzicht in bewuste en onbewuste voorkeuren in gedrag en communicatie en bestaat uit vier temperamenten: Dominant, Interactief, Stabiel en Consciëntieus.

De uitslag van de analyse wordt in een DISC-profiel weergegeven en uitgelegd. Dit is een rapport dat de DISC analyse, en de bijbehorende grafiek, op een begrijpelijke manier vertaald. Bovendien zorgt het voor een grotere individuele effectiviteit, stimuleert het talentherkenning en ontwikkeling. Dit geeft een goed beeld van jezelf en/of het team, waar je voor staat en welke kant je op wilt.

Bij teams gaat het vooral over de optimale samenstelling en elkaar beter leren begrijpen waardoor je meer op dezelfde golflengte met elkaar kunt communiceren. Hierdoor krijg je meer inzicht in de dynamiek, kwaliteiten van elkaar en de communicatie onderling. Als coach begeleid ik je graag bij dit traject 

DISC ANALYSE

gallery/img_2858

Schilderij van A. Balci, vader van Selen

+31 (0)6 21 83 03 23

 

info@sbbpraktijk.nl

 

Churchill-laan 205

1078 EC Amsterdam 

 

LinkedIn

 

Algemene voorwaarden

 

Privacyprotocol

 

KvK: 57642109