gallery/bloem

SBB

Praktijk voor Mediation, Coaching & Training

SBB

VERANDERTRAJECT & CHANGE MANAGEMENT

De laatste jaren is er een toenemende behoefte om efficiënter en doelbewuster te werken binnen een organisatie. Om dit doel te bereiken, wordt een zogenoemd verandertraject aangegaan op een afdeling of binnen een team. 

 

Begeleiding van dit proces kan een grote bijdrage leveren aan een duurzame verandering binnen jouw organisatie en het creëren van een prettige en veilige werkomgeving.

Er zal gekeken worden naar de onderstroom en de ontstane situatie. Vervolgens zal aan de hand van de thema's die spelen onderzocht worden welke praktische stappen nodig zijn om de beoogde situatie te realiseren. Dit met oog voor elkaar en de communicatie binnen de organisatie.

 

Binnen change management of verandermanagement onderscheiden we in ieder geval drie aspecten: aanpassen aan verandering, het beheersen en controleren van verandering en het uitvoeren van verandering. Belangrijke concepten en benaderingen binnen verandermanagement zijn: (i) het verhogen van de efficiëntie, (ii) herstructureren en verbeteren van bedrijfsprocessen (Business Process Management) en (iii) het verbeteren van het functioneren van de mens in organisaties (Sociotechniek).

 

Volgens een bepaald stappenplan met de door de groep gestelde doelen zal samen met de betrokkenen de gewenste verandering begeleid worden binnen jouw organisatie, bestuur, afdeling of team en zal daarmee aan de slag worden gegaan in de praktijk. Zo wordt getracht als groep de gestelde doelen te realiseren in de praktijk waarin een ieder zich gezien en gehoord voelt.

De trajecten zijn maatwerk, wat inhoudt dat voorafgaande aan het traject eerst een gesprek dient plaats te vinden over de voorwaarden en condities. Afhankelijk van de wensen en omvang van het traject kom ik graag na een intakegesprek met een offerte op maat. Verandertrajecten worden aangegaan per dagdeel, mogelijk vermeerderd met voorbereidingsdagdelen of andere bijkomende werkzaamheden zoals die uit de opdrachtbevestiging blijken.

PRAKTISCHE INFORMATIE

gallery/verandertrajectgeel

+31 (0)6 21 83 03 23

gallery/lin

+31 (0)6 21 83 03 23

KvK: 57642109

KvK: 57642109

Churchill-laan 205

1078 EC Amsterdam

Churchill-laan 205

1078 EC Amsterdam 

KvK: 57642109